Bilder från Projektet

geomembran

Webbkamera
webcam

 

Film från projektet

Provtagning av vatten i Oskarshamns hamnbassäng inför saneringen av förorenade sediment

HDVS_CATEGORY: Documentary

Filmen visar de entreprenadarbeten som har genomförts för att förbereda deponibotten i Storskogen....

HDVS_CATEGORY: Documentary

Följ oss!

Välkommen

flygfoto 2437 index

Oskarshamn är en levande hamnstad med ett rikt näringsliv och goda förutsättningar för en blomstrande turism. Hamnen utgör stadens hjärta och är idag den största hamnen längs smålandskusten.

Industrin är en viktig förutsättning för staden. 150 års industriell verksamhet har dock satt sina spår. Undersökningar har visat att det finns en mängd miljögifter i bottensedimenten i hamnbassängen.

Målet med Hamnsaneringsprojektet är att muddra upp de förorenade sediment som finns på botten med syftet att föroreningar och miljögifter från sedimenten inte menligt ska påverka människors hälsa eller den akvatiska miljön. Hamnområdet ska långsiktigt kunna utvecklas i takt med sjöfartens krav och samhällets behov.

För saneringsprojektet gäller som övergripande åtgärdsmål att långsiktigt minska spridningen av prioriterade tungmetaller och organiska miljögifter från sedimenten i hamnbassängen till Kalmarsund och Östersjön med minst 90 procent. Saneringen har även som mål att minska halten av TBT i sedimenten i sådan grad att miljökvalitetsnormerna på sikt kan uppfyllas.

 

 

 

Blänkare

Barnens teckningar från utställningen "Under ytan"

Under invigningen hade vi en utställning på temat "Under ytan", där teckningar från klass 5A och 5B från Vallhallaskolan samt klass 6 från Färboskolan ställdes ut. Här kan du se dom jättefina verken!

Valhallaskolan 5A del ett

Valhallaskolan 5A del två

Valhallaskolan 5B del ett

Valhallaskolan 5B del två

Färboskolan klass 6

Dra ett streck i almanackan söndagen den 30 oktober

Då har vi ”Öppet hus” på projektkontoret mellan klockan 11-14. Ni hittar oss i Hamnens hus, Norra strandgatan 50, andra våningen. Information om projektet med start kl. 11 och 13. Häng med på en guidad tur med minibuss runt avvattningsanläggningen på Oceankajen. Träffa några av våra miljökontrollaner. Passa på att ställa frågor om saneringen

Vi bjuder på fika – Välkomna!