Bilder från Projektet

geomembran

Webbkamera
webcam

 

Film från projektet

Filmen visar de entreprenadarbeten som har genomförts för att förbereda deponibotten i Storskogen....

HDVS_CATEGORY: Documentary

Provtagning av vatten i Oskarshamns hamnbassäng inför saneringen av förorenade sediment

HDVS_CATEGORY: Documentary

Följ oss!

Välkommen

flygfoto 2437 index

Oskarshamn är en levande hamnstad med ett rikt näringsliv och goda förutsättningar för en blomstrande turism. Hamnen utgör stadens hjärta och är idag den största hamnen längs smålandskusten.

Industrin är en viktig förutsättning för staden. 150 års industriell verksamhet har dock satt sina spår. Undersökningar har visat att det finns en mängd miljögifter i bottensedimenten i hamnbassängen.

Målet med Hamnsaneringsprojektet är att muddra upp de förorenade sediment som finns på botten med syftet att föroreningar och miljögifter från sedimenten inte menligt ska påverka människors hälsa eller den akvatiska miljön. Hamnområdet ska långsiktigt kunna utvecklas i takt med sjöfartens krav och samhällets behov.

För saneringsprojektet gäller som övergripande åtgärdsmål att långsiktigt minska spridningen av prioriterade tungmetaller och organiska miljögifter från sedimenten i hamnbassängen till Kalmarsund och Östersjön med minst 90 procent. Saneringen har även som mål att minska halten av TBT i sedimenten i sådan grad att miljökvalitetsnormerna på sikt kan uppfyllas.

 

 

 

Blänkare

Muddring avslutad

Muddringen är slut för säsongen och entreprenören har börjat avetablera arbetsområdet. Nu väntar en hektisk period  med att verifiera resultaten av muddringen och att detaljplanera avslutande åtgärder i samråd med tillsynsmyndigheten och finansiären inför nästa säsong.

Nu pågår muddrigen i Gästhamnen

Muddringen kommer att pågå hela september och eventuellt några veckor in i oktober. Envisan inledde arbetet med att flytta bryggor samt ordna med provisoriska båtplatser. Gästhamnens bensinmack fortsätter att vara i drift under muddringen med undantag från vissa tillfällen då det kan det vara begränsad framkomlighet. Muddringen pågår dygnet runt och nu när mudderverket kommer närmre stadskärnan kan saneringen upplevas som mer ljudlig. Vi följer kontinuerligt upp att vi håller oss inom de riktvärden för buller som vi har i vårt tillstånd. Tänk på att ta det försiktigt och visa hänsyn kring mudderverket. Har du frågor, synpunkter eller vill veta mer kan du alltid kontakta Anna Kinch, informationssamordnare i projektet. Du når henne på telefon 0491-76 42 78 eller e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.