Bilder från Projektet

geomembran

Webbkamera
webcam

 

Film från projektet

Provtagning av vatten i Oskarshamns hamnbassäng inför saneringen av förorenade sediment

HDVS_CATEGORY: Documentary

Pilotförsök med stabilisering av muddermassor från Oskarshamns hamnbassäng.

HDVS_CATEGORY: Documentary

Följ oss!

Välkommen

flygfoto 2437 index

Oskarshamn är en levande hamnstad med ett rikt näringsliv och goda förutsättningar för en blomstrande turism. Hamnen utgör stadens hjärta och är idag den största hamnen längs smålandskusten.

Industrin är en viktig förutsättning för staden. 150 års industriell verksamhet har dock satt sina spår. Undersökningar har visat att det finns en mängd miljögifter i bottensedimenten i hamnbassängen.

Målet med Hamnsaneringsprojektet är att muddra upp de förorenade sediment som finns på botten med syftet att föroreningar och miljögifter från sedimenten inte menligt ska påverka människors hälsa eller den akvatiska miljön. Hamnområdet ska långsiktigt kunna utvecklas i takt med sjöfartens krav och samhällets behov.

För saneringsprojektet gäller som övergripande åtgärdsmål att långsiktigt minska spridningen av prioriterade tungmetaller och organiska miljögifter från sedimenten i hamnbassängen till Kalmarsund och Östersjön med minst 90 procent. Saneringen har även som mål att minska halten av TBT i sedimenten i sådan grad att miljökvalitetsnormerna på sikt kan uppfyllas.

 

 

 

Blänkare

Välkommen till invigning

jordklot invigning low 
Nu inleds muddringen av Oskarshamns hamnbassäng - varmt välkommen på invigning den 27 september vid Badholmens utomhusscen mellan kl.18.30 och 19.30.

Naturvårdsverkets generaldirektör håller invigningstal och projektet finns på plats för att svara på dina frågor om den kommande saneringen. Vi bjuder på korv, kaffe och mudderbakelse samt underhållning av estetiska programmet och tipspromenad. Läs mer på www.renhamn.se/invigning

 

 

Dykningsarbete pågår

6 september, Det pågår dykningar i Oskarshamns hamnbassäng för att rensa botten från skräp inför muddringen som inleds i höst.

Var lite extra uppmärksam och visa hänsyn om du trafikerar hamnbassängen med båt!