Bilder från Projektet

geomembran

Webbkamera
webcam

 

Film från projektet

Pilotförsök med stabilisering av muddermassor från Oskarshamns hamnbassäng.

HDVS_CATEGORY: Documentary

Filmen visar de entreprenadarbeten som har genomförts för att förbereda deponibotten i Storskogen....

HDVS_CATEGORY: Documentary

Följ oss!

Välkommen

flygfoto 2437 index

Oskarshamn är en levande hamnstad med ett rikt näringsliv och goda förutsättningar för en blomstrande turism. Hamnen utgör stadens hjärta och är idag den största hamnen längs smålandskusten.

Industrin är en viktig förutsättning för staden. 150 års industriell verksamhet har dock satt sina spår. Undersökningar har visat att det finns en mängd miljögifter i bottensedimenten i hamnbassängen.

Målet med Hamnsaneringsprojektet är att muddra upp de förorenade sediment som finns på botten med syftet att föroreningar och miljögifter från sedimenten inte menligt ska påverka människors hälsa eller den akvatiska miljön. Hamnområdet ska långsiktigt kunna utvecklas i takt med sjöfartens krav och samhällets behov.

För saneringsprojektet gäller som övergripande åtgärdsmål att långsiktigt minska spridningen av prioriterade tungmetaller och organiska miljögifter från sedimenten i hamnbassängen till Kalmarsund och Östersjön med minst 90 procent. Saneringen har även som mål att minska halten av TBT i sedimenten i sådan grad att miljökvalitetsnormerna på sikt kan uppfyllas.

 

 

 

Blänkare

Följ med till hamnsaneringens deponi på Storskogen

När: Tisdag 26 juni kl.18.30-20.00 
Hur: Vi åker gemensamt med buss från Stadshuset till Storskogen

Den 26 juni är du varmt välkommen att följa med på hamnsaneringens guidade busstur till Storskogen.
Bussen avgår från Stadshuset kl. 18.30, ingen föranmälan behövs. Först till kvarn gäller.

Muddringen pågår nu dygnet runt sju dagar i veckan i hamnbassängen. Har du frågor finns vi på plats för att svara på dem under rundturen eller så kan du läsa vår FAQ om vanliga frågor och svar på projektets hemsida www.renhamn.se

 Varmt välkomna!

Välkomna till Hamnens dag!

När: 27 maj kl.11.00-14.00
Var: Hamnens Hus

Träffa bland annat Smålandshamnar, Sjöräddningen, Off Shore, Envisan, Blåljus, Lotsarna, Destination Gotland, Nalleföreningen, Trash-Tiki och Hamnsaneringsprojektet.
Seglarhyllan har sin servering öppen. Ni hittar oss längst ut på Norra kajen. Följ Norra Strandgatan

Läs mer: https://www.mynewsdesk.com/se/oskarshamnskommun/pressreleases/vaelkomna-till-hamnens-dag-den-27-maj-2518388

------------------------------------------

För mer information: Claes Molldén, Oskarshamns Hamn AB, tel 0491-872 05, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vill du veta mer om hamnsaneringen eller boka studiebesök kontakta Anna Kinch på 0491-76 42 78