Bilder från Projektet

geomembran

Webbkamera
webcam

 

Film från projektet

Pilotförsök med stabilisering av muddermassor från Oskarshamns hamnbassäng.

HDVS_CATEGORY: Documentary

Sprängning i samband med anläggning av deponiytor i Storskogen

HDVS_CATEGORY: Documentary

Följ oss!

Hamnen - Historik

Tidigt fanns en fiskehamn och handelsplats i vad som idag är Oskarshamn. Det beror på att Oskarshamns hamn har ett naturligt väl skyddat läge och bra vattendjup. Orten hette tidigare Döderhultsvik och var i handelsavseende lydköping till Kalmar.

1855 byggdes tull och packhus och ett år senare, 1856, blev köpingen stad med namnet Oskarshamn, uppkallad efter dåvarande regenten Oscar I. Staden fick sjö- och stapelstadrättigheter och kunde därmed uppbära tolagsmedel samt att tull och andra klareringar kunde ske i Oskarshamn.

1860 organiserades en Hamndirektion som fick ansvar för den kommunala verksamheten. Utbyggnad av södra kajen påbörjades och var färdig 1880. Sedan fortsatte utbyggnaden av den inre hamnen vid brädholmen och fiskhamnen. Järnvägsförbindelsen mot Nässjö var klar 1875. Norra kajen anlades 1923 och 1938.

1959 beslutades att anlägga en oljehamn vid Grimskalledjupet och därmed började en kraftig uppbyggnad av hamnens resurser och hamnverksamheten utvecklades starkt. I oktober 1961 var oljehamnen färdig. Ett år senare, 1962, etablerades det första färjeläget för modern Gotlandstrafik på fastlandet i Oskarshamns hamn.

På Brädholmen byggdes en kaj och ett upplagsområde. Den norra kajen har blivit utbyggd med 500 m ro/ro-ramp. Allt efterhand så har färjeläget byggts om och byggts till i takt med att fartygen blivit större. 1983 byggdes en ny hamndel vid Klubbdjupet med 350 meter kaj och ett vattendjup på 11 meter vid kaj och farled.

Hamnverksamheten bedrevs som övriga svenska hamnar med en kommunal hamnförvaltning och ett privat stuveribolag. 1978 samordnades hamn och stuveriverksamheten i ett bolag med dåvarande hamnchefen som VD. Organisationsformen har fungerat mycket bra och har efterföljts i många andra hamnar.

Blänkare

Muddring avslutad

Muddringen är slut för säsongen och entreprenören har börjat avetablera arbetsområdet. Nu väntar en hektisk period  med att verifiera resultaten av muddringen och att detaljplanera avslutande åtgärder i samråd med tillsynsmyndigheten och finansiären inför nästa säsong.

Nu pågår muddrigen i Gästhamnen

Muddringen kommer att pågå hela september och eventuellt några veckor in i oktober. Envisan inledde arbetet med att flytta bryggor samt ordna med provisoriska båtplatser. Gästhamnens bensinmack fortsätter att vara i drift under muddringen med undantag från vissa tillfällen då det kan det vara begränsad framkomlighet. Muddringen pågår dygnet runt och nu när mudderverket kommer närmre stadskärnan kan saneringen upplevas som mer ljudlig. Vi följer kontinuerligt upp att vi håller oss inom de riktvärden för buller som vi har i vårt tillstånd. Tänk på att ta det försiktigt och visa hänsyn kring mudderverket. Har du frågor, synpunkter eller vill veta mer kan du alltid kontakta Anna Kinch, informationssamordnare i projektet. Du når henne på telefon 0491-76 42 78 eller e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.