Bilder från Projektet

geomembran

Webbkamera
webcam

 

Film från projektet

HDVS_CATEGORY: Documentary

Provtagning av vatten i Oskarshamns hamnbassäng inför saneringen av förorenade sediment

HDVS_CATEGORY: Documentary

Följ oss!

Hamnen - Historik

Tidigt fanns en fiskehamn och handelsplats i vad som idag är Oskarshamn. Det beror på att Oskarshamns hamn har ett naturligt väl skyddat läge och bra vattendjup. Orten hette tidigare Döderhultsvik och var i handelsavseende lydköping till Kalmar.

1855 byggdes tull och packhus och ett år senare, 1856, blev köpingen stad med namnet Oskarshamn, uppkallad efter dåvarande regenten Oscar I. Staden fick sjö- och stapelstadrättigheter och kunde därmed uppbära tolagsmedel samt att tull och andra klareringar kunde ske i Oskarshamn.

1860 organiserades en Hamndirektion som fick ansvar för den kommunala verksamheten. Utbyggnad av södra kajen påbörjades och var färdig 1880. Sedan fortsatte utbyggnaden av den inre hamnen vid brädholmen och fiskhamnen. Järnvägsförbindelsen mot Nässjö var klar 1875. Norra kajen anlades 1923 och 1938.

1959 beslutades att anlägga en oljehamn vid Grimskalledjupet och därmed började en kraftig uppbyggnad av hamnens resurser och hamnverksamheten utvecklades starkt. I oktober 1961 var oljehamnen färdig. Ett år senare, 1962, etablerades det första färjeläget för modern Gotlandstrafik på fastlandet i Oskarshamns hamn.

På Brädholmen byggdes en kaj och ett upplagsområde. Den norra kajen har blivit utbyggd med 500 m ro/ro-ramp. Allt efterhand så har färjeläget byggts om och byggts till i takt med att fartygen blivit större. 1983 byggdes en ny hamndel vid Klubbdjupet med 350 meter kaj och ett vattendjup på 11 meter vid kaj och farled.

Hamnverksamheten bedrevs som övriga svenska hamnar med en kommunal hamnförvaltning och ett privat stuveribolag. 1978 samordnades hamn och stuveriverksamheten i ett bolag med dåvarande hamnchefen som VD. Organisationsformen har fungerat mycket bra och har efterföljts i många andra hamnar.

Blänkare

Hamnsaneringsprojektet inleder avslutande åtgärder

Muddringen som genomfördes i hamnen under åren 2016 till 2018 avslutades i vintras. Nu återstår viktiga avslutande åtgärder. Förorenade sediment som av tekniska skäl inte varit möjliga att muddra kommer att täckas över. Kommunen har, efter avstämning med Länsstyrelsen i Kalmar län och Naturvårdsverket, beslutat sig för att täcka kvarvarande förorenade sediment med ett lock som består av krossat stenmaterial. Ett utökat bidrag på 29,8 miljoner kronor har beviljats av Naturvårdsverket via Länsstyrelsen i Kalmar län för att finansiera täckningsåtgärden. Arbetet med att  täcka hamnbassängen beräknas att påbörjas i oktober i år och beräknas vara klart  mars/april 2020 beroende på vinterns väderförhållanden. Under  2020 kommer saneringen i sin helhet vara avslutad. Täckningen i hamnbassängen genomförs med teknik som är väl beprövad i både USA och i Norge. I Sverige så går Oskarshamn med i täten när det gäller täckning. Läs mer om hur täckningen kommer att gå till här

 

Muddring avslutad

Muddringen är slut för säsongen och entreprenören har börjat avetablera arbetsområdet. Nu väntar en hektisk period  med att verifiera resultaten av muddringen och att detaljplanera avslutande åtgärder i samråd med tillsynsmyndigheten och finansiären inför nästa säsong.