Bilder från Projektet

geomembran

Webbkamera
webcam

 

Film från projektet

Filmen visar de entreprenadarbeten som har genomförts för att förbereda deponibotten i Storskogen....

HDVS_CATEGORY: Documentary

Sprängning i samband med anläggning av deponiytor i Storskogen

HDVS_CATEGORY: Documentary

Följ oss!

Hamnen - Historik

Tidigt fanns en fiskehamn och handelsplats i vad som idag är Oskarshamn. Det beror på att Oskarshamns hamn har ett naturligt väl skyddat läge och bra vattendjup. Orten hette tidigare Döderhultsvik och var i handelsavseende lydköping till Kalmar.

1855 byggdes tull och packhus och ett år senare, 1856, blev köpingen stad med namnet Oskarshamn, uppkallad efter dåvarande regenten Oscar I. Staden fick sjö- och stapelstadrättigheter och kunde därmed uppbära tolagsmedel samt att tull och andra klareringar kunde ske i Oskarshamn.

1860 organiserades en Hamndirektion som fick ansvar för den kommunala verksamheten. Utbyggnad av södra kajen påbörjades och var färdig 1880. Sedan fortsatte utbyggnaden av den inre hamnen vid brädholmen och fiskhamnen. Järnvägsförbindelsen mot Nässjö var klar 1875. Norra kajen anlades 1923 och 1938.

1959 beslutades att anlägga en oljehamn vid Grimskalledjupet och därmed började en kraftig uppbyggnad av hamnens resurser och hamnverksamheten utvecklades starkt. I oktober 1961 var oljehamnen färdig. Ett år senare, 1962, etablerades det första färjeläget för modern Gotlandstrafik på fastlandet i Oskarshamns hamn.

På Brädholmen byggdes en kaj och ett upplagsområde. Den norra kajen har blivit utbyggd med 500 m ro/ro-ramp. Allt efterhand så har färjeläget byggts om och byggts till i takt med att fartygen blivit större. 1983 byggdes en ny hamndel vid Klubbdjupet med 350 meter kaj och ett vattendjup på 11 meter vid kaj och farled.

Hamnverksamheten bedrevs som övriga svenska hamnar med en kommunal hamnförvaltning och ett privat stuveribolag. 1978 samordnades hamn och stuveriverksamheten i ett bolag med dåvarande hamnchefen som VD. Organisationsformen har fungerat mycket bra och har efterföljts i många andra hamnar.

Blänkare

Nu är muddringen i gång

Nu när projektet går in på sin tredje muddringssäsong använder entreprenören Envisan ett grävmudderverk. Grävmudderverket har en tättslutande miljöskopa för att minimera grumlingen. Det nya mudderverket är av typen linskopeverk som styrs med hjälp av linor. Muddermassorna som grävs upp lastas på två stycken pråmar. Pråmarna körs sedan till hamnen för avlastning.
Muddringen kommer att pågå dygnet runt sju dagar i veckan från april till november.

g mudderverk webb

 

Möt oss på Renare Marks Vårmöte

Den 21-22 mars finns hamnsaneringsprojektet på plats vid Renare Marks Vårmöte i De Geerhallen i Norrköping.
Om du besöker Vårmötet hoppas vi att du kommer förbi vår utställningsmonter och träffar projektets miljökontrollanter.