Category: Documentary

Sprängning i samband med anläggning av deponiytor i Storskogen

Category: Documentary

Pilotförsök med stabilisering av muddermassor från Oskarshamns hamnbassäng.

Category: Documentary

Provtagning av vatten i Oskarshamns hamnbassäng inför saneringen av förorenade sediment

Category: Documentary

Filmen visar de entreprenadarbeten som har genomförts för att förbereda deponibotten i Storskogen....

Category: Documentary