Bilder från Projektet

geomembran

Webbkamera
webcam

 

Film från projektet

HDVS_CATEGORY: Documentary

Filmen visar de entreprenadarbeten som har genomförts för att förbereda deponibotten i Storskogen....

HDVS_CATEGORY: Documentary

Följ oss!

Please enter the email address associated with your User account. Your username will be emailed to the email address on file.

Blänkare

Nätverka för ny miljöteknik

Den 19 september håller SGI sitt matchmakingmöte för Tuffo i Oskarshamn. Är du intresserad av att delta vid mötet så kan du anmäla dig och läsa mer på  http://www.swedgeo.se/tuffo
I samband med SGIs möte ordnar hamsaneringsprojektet studiebesök både i hamnen, på Storskogen och Äspö forskningslaboratorium. Läs mer om det här: http://www.renhamn.se/information/nyheter/182-tuffo

 

Tunn film på vattenytan vid muddring

I området mellan Liljeholmskajen och Oceankajen stöter vi på små mängder av olja i sedimenten när vi muddrar.
Detta kan ge upphov till en tunn oljefilm på vattenytan som försvinner efter några timmar. Envisan och miljökontrollen övervakar, dokumenterar samt håller kustbevakningen och hamnmyndigheten informerade om det pågående arbetet.