Bilder från Projektet

geomembran

Webbkamera
webcam

 

Film från projektet

Pilotförsök med stabilisering av muddermassor från Oskarshamns hamnbassäng.

HDVS_CATEGORY: Documentary
HDVS_CATEGORY: Documentary

Följ oss!

Please enter the email address for your account. A verification code will be sent to you. Once you have received the verification code, you will be able to choose a new password for your account.

Blänkare

Nätverka för ny miljöteknik

Den 19 september håller SGI sitt matchmakingmöte för Tuffo i Oskarshamn. Är du intresserad av att delta vid mötet så kan du anmäla dig och läsa mer på  http://www.swedgeo.se/tuffo
I samband med SGIs möte ordnar hamsaneringsprojektet studiebesök både i hamnen, på Storskogen och Äspö forskningslaboratorium. Läs mer om det här: http://www.renhamn.se/information/nyheter/182-tuffo

 

Tunn film på vattenytan vid muddring

I området mellan Liljeholmskajen och Oceankajen stöter vi på små mängder av olja i sedimenten när vi muddrar.
Detta kan ge upphov till en tunn oljefilm på vattenytan som försvinner efter några timmar. Envisan och miljökontrollen övervakar, dokumenterar samt håller kustbevakningen och hamnmyndigheten informerade om det pågående arbetet.