Bilder från Projektet

geomembran

Webbkamera
webcam

 

Film från projektet

HDVS_CATEGORY: Documentary

Pilotförsök med stabilisering av muddermassor från Oskarshamns hamnbassäng.

HDVS_CATEGORY: Documentary

Följ oss!

Please enter the email address for your account. A verification code will be sent to you. Once you have received the verification code, you will be able to choose a new password for your account.

Blänkare

Nu pågår muddrigen i Gästhamnen

Muddringen kommer att pågå hela september och eventuellt några veckor in i oktober. Envisan inledde arbetet med att flytta bryggor samt ordna med provisoriska båtplatser. Gästhamnens bensinmack fortsätter att vara i drift under muddringen med undantag från vissa tillfällen då det kan det vara begränsad framkomlighet. Muddringen pågår dygnet runt och nu när mudderverket kommer närmre stadskärnan kan saneringen upplevas som mer ljudlig. Vi följer kontinuerligt upp att vi håller oss inom de riktvärden för buller som vi har i vårt tillstånd. Tänk på att ta det försiktigt och visa hänsyn kring mudderverket. Har du frågor, synpunkter eller vill veta mer kan du alltid kontakta Anna Kinch, informationssamordnare i projektet. Du når henne på telefon 0491-76 42 78 eller e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Reportage om hamnsaneringen i SVT

SVT har gjort ett reportage om hamnsaneringsprojektet. Se reportaget här