Hamnen idag

Oskarshamn är idag den största hamnen längs Smålandskusten när det gäller storlek och djupgående. Den har kapacitet att hantera fem oceangående fartyg samtidigt. Gotlandstrafiken har stor betydelse för regionen. Varje år reser mer än 300 000 passagerare mellan Oskarshamn och Gotland. I regionens intresse ligger även att utveckla och underlätta kontakterna med länderna runt Östersjön, inte minst genom goda färje- och transportförbindelser.

Verksamheten vid Oskarshamns hamn bedrivs av Oskarshamns hamn AB, som ägs av Oskarshamn kommun. Oskarshamns hamn är belägen i en skogrik region, därför domineras godstrafiken helt naturligt av sågade trävaror, papper och pappersmassa.

Framtidsutsikterna för hamnen är goda. Hamnen är idag en av våra få fullservicehamnar, med vilket menas att hamnen är väl rustad för att kunna tillgodose många önskemål. Hamnen har goda förutsättningar; bra djup ger möjlighet att ta emot oceanfartyg och dessutom finns en väl uppbyggd infrastruktur. Kajutrymmen och maskinutrustning är anpassade till de förändringar som sker på marknaden och det finns utmärkta lagerutrymmen.