Näringsliv

Under 1800-talet opererade flera små varv i hamnen som kunde betjäna dåtidens skutor. 1863 bildades Oskarshamns Mekaniska Verkstad varvid en torrdocka anlades. Företaget har haft olika ägare samt genomgått flera kriser beroende på varvskonjunkturerna, men finns kvar än idag. I slutet av 1950-talet var det såväl stadens som länets största industri med 1440 anställda. Vid denna tid dominerades näringslivet av ytterligare två större industrier, nämligen Svenska Ackumulator Jungner AB och Kopparverket (Reymersholms Gamla Industri AB).

I samband med en varvskris på 1960-talet lyckades kommunen genom sitt bolag, Industrilokaler, få hit nya företag samt underlättade för befintliga företag att expandera. Staden gick stärkt ur krisen och fick ett mer differentierat näringsliv. Idag är Scania-Hytter AB det största företaget i Oskarshamn med ca 2000 anställda.

Av övriga företag i kommunen kan nämnas Liljeholmens Stearinfabrik, Press & Plåtindustri, Be-Ge Industri, Bohmans Fanerfabrik och OP-Kuvert. Ett betydelsefullt inslag i Oskarshamns näringsliv utgör OKG samt SKB, som arbetar med planering för slutförvar av använt kärnbränsle.