Information

Hamnsaneringsprojektet satsar medvetet på att nå ut till sin omgivning genom så många kanaler som möjligt. Denna hemsida är en del av den satsningen. Dessutom skickar vi ut nyhetsbrev, har samråd, pressreleaser och deltar i aktiviteter som Hamnens dag för att på ett aktivt sätt kommunicera vad som pågår i projektet med vår omvärld. 

Under den här hemsidan försöker vi samla allt vårt informationsarbete och under flikarna till vänster kan ni läsa med om vad som pågår i projektet.