2004-01-26 Kontinuerlig information om projektet


Nu finns en hemsida med information om Projekt Sanering av Oskarshamns hamnbassäng.

Sidan kommer fortlöpande att uppdateras med information om vad som händer i projektet. På sidan finns även ett kontaktformulär om du har frågor, synpunkter eller vill beställa information om projektet.

Kaj Nilsson
2004-01-26