2004-01-29 Nordiskt utbyte av erfarenheter

Projektet har inlett ett samarbete med Norge för att utbyta kunskap om olika efterbehandlingsåtgärder.

Efterbehandling av förorenade sediment är ett område under utveckling. Därför är det värdefullt att utbyta kunskap över gränserna.

I Trondheims hamn, Norge, pågår ett pilotprojekt där möjligheten till masstabilisering av sediment utreds. Detta innebär att man försöker omvandla förorenade sediment till ett fyllnadsmaterial som bland annat kan användas vid utbyggnad av hamnområdet i Trondheim.

Om detta visar sig vara möjligt kan det leda till ekonomiska fördelar då kostnader för avvattning, rening och deponering minskar. Därför finns det ett intresse hos projektet att följa utvecklingen av undersökningarna i Trondheims hamn.

Kaj Nilsson
2004-01-29