2005-03-01 Möte om Huvudstudierapport

En huvudstudierapport om förhållandena i hamnbassängen finns nu klar och kommer den 8 mars att presenteras av projektgruppen för utredningsarbetet.

I rapporten finns redovisat miljöförhållandena och vilken påverkan dessa har på omgivande vattenområden. Fem åtgärdsalternativ har undersökts varav två alternativa åtgärdsförslag presenteras i huvudstudierapporten.

8 mars 2005 kl 13.00 – 16.00
Forum, Oskarshamn

PROGRAM

13.00 – 13.20 Ska hamnbassängen saneras?
Syftet med mötet och kort sammanfattning av olika undersökningar som genomförts i hamnområdet. Kaj Nilsson, kommunledningskontoret

13.20 – 14.30 Redovisning av huvudstudierapporten Sanering av Oskarshamns hamnbassäng
Anders Bank, Golder Associators AB Bo Carlsson Envipro Miljöteknik AB

14.30 – 14.45 Paus med kaffe och förfriskningar

14.45 – 16.00 Diskussion om sanering av hamnbassängen
Diskussionsledare Peter Wretlund, kommunalråd.

Kaj Nilsson