2005-03-03 Projektets huvudstudierapport klar

Nu finns den att ladda ner.

Projektet har nu slutfört arbetet med den fördjupade huvudstudien och resultatet beskrivs i HUVUDRAPPORT mars 2005.

Rapporten samt en sammanfattning finns att läsa under fliken ladda ner.

Kaj Nilsson
2005-03-03