2005-04-11 Seminarium med paneldebatt

Den 8 mars 2005 ordnade Oskarshamns kommun seminarium angående sanering av hamnbassängen. Nu finns anteckningarna att läsa under ladda ner.

Under seminariet behandlades bl a utgångspunkter för sanering och åtgärdsmål, orsaker till förorening, riskbedömning mm. Seminariet avslutades med en paneldebatt.

Kaj Nilsson
2005-04-11