2005-09-27 Kommunen redo att sanera

Under våren 2005 blev projektets huvudstudierapport klar. Den ligger till grund för den bidragsansökan som nu ska lämnas in till Länsstyrelsen i Kalmar län.

Får kommunen bidrag kommer "Projekt sanering av Oskarshamns hamnbassäng" med största sannolikhet att leda till att en sanering påbörjas inom kort.

Bidragsansökan finns att läsa under fliken "ladda ner rapporter".

Kaj Nilsson
2005-09-27