2009-09-03 Sveriges största miljösanering inleds

Inom kort väntas Naturvårdsverket meddela beslut om bidrag för sanering av Oskarshamns hamnbassäng. Kommunen har i väntan på beslutet förskotterat en miljon kronor för att komma igång med saneringen av Oskarshamns hamnbassäng.

Empirikon AB har upphandlats som projektledare. Nu pågår upphandling av delprojektledare för tillstånd, miljö och projektering. Den 8 september 2009 meddelar kommunen vilka företag som upphandlats för tjänsterna.

Kaj Nilsson
2009-09-03