2010-04-09 Två avgörande avtal för sanering av hamnbassäng

I dag har ett stort steg tagits i bidragsprocessen inför saneringen av Oskarshamns hamnbassäng. Två viktiga avtal har tecknats.

På plats fanns Kommunalråd Peter Wretlund, Landshövdingen och SAFT:s VD.

Ett avtal som tecknats idag är mellan SAFT och Länsstyrelsen i Kalmar län där SAFT förbinder sig till att bidra med 10 procent av kostnaden för
saneringen av Oskarshamns hamnbassäng, f n uppskattad till 410 miljoner kronor. Överenskommelsen är en förutsättning för att Naturvårdsverket ska bevilja projektet bidrag.

Det andra avtalet som tecknats är mellan SAFT och Oskarshamns kommun där SAFT:s bidrag till saneringen begränsas till 41 miljoner kronor. SAFT har gått in med ett stort bidrag till projektet.

Det är inte vanligt att industrin bidrar med så mycket pengar och då ska de också kunna känna sig trygga med att kostnaden inte blir högre än vad vi nu kommit överens om, säger kommunalrådet Peter Wretlund i Oskarshamn.

Länsstyrelsen i Kalmar län ska nu skicka in den formella ansökan om återstående finansiering till Naturvårdsverket. När deras bidragsbeslut är klart
kan kommunen fullfölja upphandlingen av hamnsaneringen som beräknas pågå under minst 6 år.

Kaj Nilsson
2010-04-09