2010-05-07 Naturvårdsverket beviljar bidrag till hamnsanering

Efter fyra års spänd väntan har nu Naturvårdsverket beviljat Oskarshamns kommun bidrag för att sanera hamnbassängen.
Se pressmeddelande

– "Vi är glada och lättade över bidragsbeslutet. Det är viktigt att visa att Oskarshamns kommun tillsammans med Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och näringslivet i Oskarshamn tar ett gemensamt ansvar för att förbättra förutsättningarna för Östersjön att återhämta sig. Inte minst vad gäller att vara ett gott föredöme för de andra länderna kring Östersjön", säger Peter Wretlund kommunalråd i Oskarshamn.

Provtagningar och andra förberedelser inför entreprenaden påbörjas under maj 2010. Ansökan till miljödomstolen lämnas in i februari 2011. En sanering av hamnbassängen kommer enligt tidplanen igång tidigast hösten 2012.

– "Det är ett stort och komplicerat projekt, ca 700 000 ton förorenade sediment ska tas upp och omhändertas. Vi räknar med att området ska vara sanerat och återställt 2016", säger Kaj Nilsson som är initiativtagare till projektet inom kommunen och Oskarshamns kommuns beställarombud.

Kaj Nilsson
2010-05-07