2010-05-20 Nyhetsbrev 2 - maj 2010

Nu finns nyhetsbrev 2 upplagt på hemsidan. Klicka här för att läsa nyhetsbrev 2

Naturvårdsverket beviljade den 6 maj 2010 26 miljoner kronor för att i förberedelseskedet undersöka hamnbassäng och utforma en åtgärdsplan för saneringen.

Kaj Nilsson
2010-05-20