2010-05-20 Nu påbörjas undersökningar i hamnen

Under juni och juli kommer undersökningar av hamnens botten att utföras i hamnbassängen.

Clinton Mätkonsult AB och Miljömanagement AB har handlats upp för att utföra batymetriska undersökningar och sedimentkarteringar. Syftet med undersökningarna är att ta reda på hur hamnbottens yta ser ut samt beräkna mängden sediment som ska tas hand om.

Kaj Nilsson
2010-05-20