2010-08-25 Möt Hav och Hamn på Framtidsdagarna

Välkomna till vårt tält Hav och Hamn på Oskarshamns Arena den 28 augusti mellan 10-16. Vi kommer att presentera resultat från sommarens undersökningar i hamnbassängen. På plats finns även Oskarshamns Hamn AB, Sjöräddningssällskapet och Sjöfartsföreningen.

Oskarshamns Hamn AB, Oskarshamns kommun och Projekt Sanering av Oskarshamns hamnbassäng, Sjöfartsföreningen och Sjöräddningssällskapet finns på plats under Framtidsdagarna i Oskarshamn den 28 augusti.

Varje hel timme från klockan 11.00 till 15.00 kommer ett kort föredrag hållas om utvecklingen i hamnen och om planerade aktiviteter gällande saneringen av Oskarshamns hamnbassäng.

Under våren och sommaren har sedimentkartering, batymetriska och geotekniska undersökningar utförts i hamnbassängen. Resultat från dessa undersökningar kommer att presenteras.
Välkommen att besöka oss i vårt tält Hav och Hamn!

Kaj Nilsson
2010-08-25