2010-10-12 Nyhetsbrev 3 - oktober 2010

Nu finns nyhetsbrev 3 upplagt på hemsidan. Klicka här för att läsa

Under våren och sommaren har ett intensivt arbete med undersökningar såsom geotekniska, batymetriska undersökningar och sedimentkartering pågått.

Undersökningarna ligger till grund för de åtgärdsförslag som har tagits fram i projektet och den kommande miljöprövningen.

Kaj Nilsson
2010-10-12