2010-10-25 Provtagningar i hamnbassängen

Vi har följt med när Miljömanagement har tagit upp muddermassor i hamnbassängen för stabilitetsprover. Se film från provtagning

I mitten av oktober 2010 har muddermassor tagits upp ur hamnbassängen i Oskarshamn. Muddermassorna skickas till laboratorium för att göra stabilitetstester. Undersökningarna utgör underlag i arbetet med att ta fram åtgärdsförslag. Går allt enligt plan lämnar projektet in ansökan om sanering till Miljödomstolen i februari 2011. Innan ansökan lämnas in sker samråd med allmänhet och myndighet.

Kaj Nilsson
2010-10-25