2010-11-09 Samråd om hamnsanering

Den 1 december hålls samråd enligt miljöbalken på Forum, Oskarshamn kl. 19.00. Information inför samrådet om den kommande saneringen finner du här

Samrådet är ett led i processen att söka tillstånd hos Miljödomstolen för att sanera hamnen. Ansökan till Miljödomstolen lämnas in under februari 2011.

Har Du frågor kring saneringen kontakta Kaj Nilsson på 0491-76 47 50.

Varmt välkomna till samrådet!

Kaj Nilsson
2010-11-09