2010-12-03 Stor uppslutning vid samråd

Den 1 december hölls samråd för allmänheten på Forum i Oskarshamn. Det var många som var intresserade av att höra om projektets planer och ställa frågor. Klicka här för att se det presentationsmaterial som visades vid samrådet.

Det var många intressanta och viktiga frågor som kom upp vid samrådet. Bland annat var intresset stort för hur tidplanen såg ut, om det skulle bullra och i vilken omfattning hamnen ska saneras. Utfyllnadsområde 3, dvs området vid vågbrytaren i yttre hamnen, ifrågasattes av boende norr om hamnområdet.

Nästa led i processen är att sammanställa de frågor som kommit in vid samråd med allmänhet och myndighet och beakta dem i ansökan om sanering av hamnbassängen. Yttranden om saneringen kan lämnas in fram till den 14 januari 2011.

I mars 2011 kommer ansökan till Miljödomstolen att lämnas in.

Kaj Nilsson
2010-12-03