2011-03-24 Ansökan om tillstånd för sanering inlämnad

I dag lämnade Oskarshamns kommun in ansökan om tillstånd för sanering av Oskarshamns hamnbassäng till Miljödomstolen i Växjö.

Oskarshamns kommun söker om tillstånd för att sanera hela den inre- och yttre hamnbassängen samt nyttiggörade av tre områden i hamnen. Det är inte säkert att hela tillståndet tas i anspråk utan det beror bland annat på ekonomi och direktiv från Naturvårdsverket som finansierar merparten av saneringen.

Under våren och sommaren fortsätter utredningsarbetet och planeringen inför genomförandet av saneringen. I höst kommer projektet närmare att kunna beskriva åtgärdernas omfattning och utförande.

Kaj Nilsson
2011-03-24