2011-03-29 Nyhetsbrev 4 om hamnsaneringen

Nyhetsbrev 4 om hamnsaneringen
I slutet av förra veckan lämnades ansökan om tillstånd för sanering av hamnbassängen in till Miljödomstolen i Växjö. Nu är det fullt fokus på att ta fram handlingar inför en kommande entreprenadupphandling. Senaste nytt i projektet hittar du i vårt nyhetsbrev här på hemsidan. Klicka här för att läsa

Under våren kommer utredningsarbetet och planeringen inför den kommande entreprenaden att fortskrida. I höst kommer projektet närmare kunna beskriva åtgärdernas omfattning och utförande.

Kaj Nilsson
2011-03-29