2011-05-05 Beskrivning av planerade åtgärder

Efter vinteruppehållet fortsätter nu provtagningarna i hamnbassängen och projektet skrider allt närmare genomförandefasen. Här kan du läsa om hur projektet planeras genomföras

Om allt går enligt plan påbörjas muddring i Månskensviken hösten 2012.

Kaj Nilsson
2011-05-05