2011-06-13 Pilotförsök inför sanering pågår i hamnen

Ca 400 kubikmeter sediment har tagits upp i hamnbassängen för ett pilotförsök gällande stabilisering av muddermassor inför saneringen av hamnbassängen. I samband med pilotförsöket ordnas ett seminarium den 16 juni för entreprenörer i branschen.

Tidigare har stabiliseringsförsök gjorts i laboratorium. För att säkerställa att samma resultat uppnås när muddermassorna ska nyttiggöras i hamnen så utförs nu ett pilotförsök. 400 kubikmeter sediment från hamnbassängen har lagts i två gropar. Muddermassorna stabiliseras och hållfastheten testas. I augusti kommer projektet ha resultat från försöken.

I samband med pilotförsöket har entreprenörer bjudits in till ett seminarium den 16 juni. Program och inbjudan till seminariet finns på hemsidan under fliken "ladda ner".

Kaj Nilsson
2011-06-13