2011-07-01 Se film från pilotförsök i hamnen

I juni har pilotförsök med att stabilisera muddermassor från hamnbassängen utförts i Oskarshamns hamnbassäng. Se film från pilotförsök

I augusti kommer resultaten att sammanställas i en rapport.

Kaj Nilsson
2011-07-01