2011-09-22 Upphandling av entreprenad annonseras v 42

Upphandling av saneringsentreprenad kommer att löpa parallellt med ansökan om tillstånd för sanering av hamnbassängen. Nu har projektet fått in yttranden om kompletteringar till ansökan från myndigheter.

Projektet är nu moget för att inleda upphandlingen av entreprenad för saneringen av Oskarshamns hamnbassäng. Upphandlingen annonseras under vecka 42.

Vid frågor om upphandlingen kontakta Kaj Nilsson på 0491-764 750

Kaj Nilsson
2011-09-22