2011-10-24 Bidragsansökan för genomförande inlämnad

I fredags lämnade Oskarshamns kommun in ansökan om bidrag för genomförandeskedet till Länsstyrelsen i Kalmar län.

I maj 2010 fick Oskarshamns kommun bidrag beviljat för förberedelseskedet gällande Projekt Sanering av Oskarshamns hamnbassäng. Det har varit ett intensivt arbete sedan dess med att få undersökningar och utredningar färdiga. Samråd har genomförts och ansökan om tillstånd för sanering lämnades in i mars 2011.

Nu i oktober har upphandlingen av saneringentreprenaden inletts och projektet är moget att ta steget in i nästa skede.

Kaj Nilsson
2011-10-24