2011-12-15 Nyhetsbrev 6 - december 2011

Nu finns nyhetsbrev 6 upplagt på hemsidan. Klicka här för att läsa

I slutet av november fick Oskarshamns kommun besked från Naturvårdsverket om att bidrag för hamnsaneringens genomförande kan komma att dröja på grund av att regeringen minskat anslagen till Naturvårdsverket för sanering av förorenade områden. Detta kan komma att påverka utgångsläget för projektet vad gäller tidpunkt för utbetalning av det statliga bidraget.

Detta påverkar i dagsläget inte projektet som är i förberedelsefasen utan arbetet med förberedelser inför sanering fortsätter enligt plan.

Kaj Nilsson
2011-12-15