2012-01-04 Ansökan om tillstånd för sanering har kungjorts

Nu har Mark- och Miljödomstolen kungjort ansökan om tillstånd för sanering av Oskarshamns hamnbassäng.Klicka här för att läsa kungörelsen

Remisstiden är satt till den 15 februari 2012.

Kaj Nilsson
2012-01-04