2012-01-26 Entreprenadupphandlingar avbryts

Den 16 januari meddelande Naturvårdsverket länsstyrelsen att bidragsmedel för hamnsanering fördröjs. Därför avbryter nu kommunen upphandling av entreprenader.

I oktober 2011 sökte kommunen bidrag för genomförande av saneringen av Oskarshamns hamnbassäng. På grund av att regeringen har minskat anslagen för efterbehandlingsprojekt under 2012 har Naturvårdsverket inte bidragsmedel för saneringen av hamnbassängen i Oskarshamn i år. Naturvårdsverket har meddelat att saneringsanslaget hanteras inom budgeten 2013. Kommunen är dock hoppfull om att en viss del av anslagen kan beslutas redan för 2012.

Med hänsyn till tidförskjutningen är starten av upphandlingar planerad till våren 2012, preliminärt under mars – april.

-"Vi siktar mot att saneringen kan komma igång under våren 2013. Vi har en situation idag med stor spridning av miljögifter från hamnbassängen till Östersjön, därför är det angeläget att saneringen påbörjas så snart som möjligt", säger Kaj Nilsson, projektets beställarombud, Oskarshamns kommun.

Förseningen innebär att också starten av färjeterminalen försenas med ca sex månader. Färjeterminalen kan ändå stå färdig innan den nuvarande koncessionen går ut eftersom den förlängdes till 2017.

Klicka här för att läsa pressmeddelande

Kaj Nilsson
2012-01-26