2012-02-23 Upphandlingar av entreprenader

Vi avbröt upphandlingen av saneringsprojektet eftersom Naturvårdsverket som huvudfinansiär gjorde klart att vi inte skulle tilldelas pengar under 2012. Dessutom förutsatte Naturvårdsverket att det fanns ett miljötillstånd från mark- och miljödomstolen.

Det pågår nu diskussioner om när pengar kan anslås för projektet och vi räknar med att finansieringen blir klar så att arbetena kan starta våren 2013.

Mark- och Miljödomstolen förväntas hålla huvudförhandling i vår. Vi har inget besked om när dom kommer men förhoppningsvis senast under september månad i år. Remisstiden för sakägare och Naturvårdsverket har förlängts till den 9 mars.

Ny upphandling kommer att inledas under hösten när förutsättningarna för finansiering är klar och vi har fått miljötillstånd.

Vid frågor kontakta gärna Kaj Nilsson på 0491-764 750 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kaj Nilsson
2012-02-23