2012-03-21 Klara besked om pengar till hamnsanering

-"Nu har ett viktigt steg tagits för en renare Östersjö. Naturvårdsverket har meddelat Oskarshamns kommun och Länsstyrelsen att finansiering av saneringen av hamnbassängen i Oskarshamn är säkrad. Naturvårdsverket kommer
under våren att fatta beslut som gör att projektet kan starta under 2013" säger Länsrådet.

Idag besökte Länsrådet tillsammans med representanter från Länsstyrelsen Kalmar län Oskarshamns kommun för att diskutera Oskarshamnsprojektet. Länsstyrelsen hade goda nyheter med sig vad gäller bidrag för genomförandet av hamnsaneringen. Vid mötet fanns även en statssekreterare vid Miljödepartementet med för att informera sig om hamnsaneringen.

Parallellt med att projektet har ansökt om bidrag för det kommande genomförandet av saneringen pågår en tillståndsprocess hos Mark- och Miljödomstolen. Projektet lämnade i mars 2011 in ansökan om tillstånd för sanering av hamnbassängen. Den demokratiska process som nu sker är viktig för Oskarshamns kommun och den kommande saneringen av hamnbassängen.

Grimskallen, dvs den nya ön där muddermassor planeras nyttiggöras, är den åtgärd som anses ge bästa miljönytta och vara mest kostnadseffektiv både av experter i projektet och av den oberoende expertgrupp som anlitats för att granska projektet. Dessutom är det ett bra alternativ för Oskarshamns kommun eftersom det tillåter hamnen att flytta utåt. Men vi har givetvis utrett andra alternativ som kan bli tänkbara om vi inte får
nyttiggöra vid Grimskallen, säger Kaj. Projektet har nu fram till den 12 april på sig att svara på de frågor som kommit upp vid yttrandena. Därefter sätter Mark- och Miljödomstolen ut tid för huvudförhandling. –"Vi har fått uppgifter från Mark- och Miljödomstolen om att huvudförhandling kan ske i maj eller juni", berättar Kaj Nilsson, kommunens beställarombud för projektet.

För mer information kontakta gärna Kaj Nilsson på 0491-764 750

Kaj Nilsson
2012-03-21