2012-04-10 Datum för huvudförhandling bestämt

Nu har Mark- och Miljödomstolen meddelat datum för huvudförhandling gällande tillstånd för sanering av hamnbassängen i Oskarshamn. Huvudförhandlingen äger rum den 28-29 maj på Badholmen i Oskarshamn.

Kungörelsen annonseras i Oskarshamns-Tidningen och Nyheterna med kallelse till förhandlingen.

Kaj Nilsson
2012-04-10