2012-09-21 Nya besked möjliggör tidigare saneringsstart

I våras meddelade Naturvårdsverket att de har för avsikt att finansiera saneringen av Oskarshamns hamnbassäng med start 2013. Nu kommer Naturvårdsverket med det glädjande att bidrag finns tillgängliga redan nu under 2012.

Kommunen får 221,5 miljoner kronor för etapp 1 som
är muddring i Månskensviken för den nya färjeterminalen och för etapp 2 som är vallar för den föreslagna ön "Grimskallen". För den stora saneringen som ska genomföras i resten av hamnen får vi ansöka om ytterligare pengar och får ett separat investeringsbeslut från Naturvårdsverket.

En förutsättning för att bidrag ska delas ut till hamnsaneringsprojektet är att Mark- och miljödomstolen ger tillstånd till de föreslagna saneringsåtgärderna. Dom väntas nu i september eller oktober. Det som händer närmast är att muddringen för etapp 1, Månskensviken ska handlas upp och arbetena där kan starta tidigt i vår.

Klicka här för att läsa bidragsbeslutet

Kaj Nilsson
2012-09-21