2012-10-29 Mark- och miljödomstolen meddelar dom inom kort

Oskarshamns kommun lämnade i mars 2011 in ansökan om tillstånd för att sanera hamnbassängen. Mark- och miljödomstolen har i dag beslutat att domen för hamnsaneringen meddelas den 12 november klockan 14.00.

Så snart Oskarshamns kommun har fått domen kommer den att läggas upp på hemsidan.

Kaj Nilsson
2012-10-29