2012-11-12 Mark- och miljödomstolen beviljar tillstånd

Mark- och miljödomstolen har idag beviljat tillstånd för sanering av Oskarshamns hamnbassäng.

I domen har kommunen fått tillstånd att vidta alla de åtgärder som sökts för. De går i allt väsentligt i enlighet med de yrkanden kommunen hade i målet.
Hela domen finns att läsa här

Rolf Persson
2012-11-12