Studiebesök och matchmakingmöte

 Inbjudan till studiebesök vid hamnsaneringen och Äspö Laboratorium i samband med Tuffo matchmakingmöte i Oskarshamn

Pinta lågupplöst

 När: den 19 och 20 september
Var: Badholmen, Oskarshamn

Statens geotekniska institut inbjuder till Tuffo matchmakingmöte i Oskarshamn den 19 september 2017. I anslutning till matchmakingmötet finns möjlighet att delta i studiebesök i inre hamnen, deponin i Storskogen och Äspö forskningslaboratorium. Studiebesöket som arrangeras av Oskarshamns kommun den 19 och 20 september är kostnadsfritt.  Sista anmälningsdag för Tuffo matchmakingmöte och studiebesök är den 30 augusti. Observera att det är separata anmälningar till matchmakingmöte respektive studiebesök. 

Anmäl dig till studiebesöket

Kontakt Oskarshamns kommun: Vid frågor om studiebesöken och hamnsaneringsprojektet kontakta Anna Kinch på 0491-76 42 78 eller Ulrika Larson på 0708-473 475

Preliminärt schema för dagarna:

19 september
12.30-13.30 Studiebesök, båttur inre hamnen (Oskarshamns kommun). Smörgås och dryck serveras ombord.
14.00-17.30 Informations- och matchmakingmöte (Statens geotekniska institut)

  • Information om Tuffo och utlysningen 2017

  • Föreläsning

  • Posterpresentation runda 1

  • Fika

  • Posterpresentation runda 2

  • Mingel vid posters

18.30 Middag på Badholmen med möjlighet att nätverka  (Oskarshamns kommun)

20 september

8.30 Avfärd för studiebesök, samling vid Badholmen, Oskarshamn

9.00 Studiebesök på deponin Storskogen Fika

10.30 Studiebesök Äspö forskningslabb, som resurs

12.00 Lunch

 

Tuffos matchmakingmöte 19 september:

Tuffos matchmakingmöte vänder sig till alla som arbetar med förorenade områden, till exempel forskare, kommuner, länsstyrelser, industrier, konsulter, entreprenörer med flera. Du som deltar är intresserad av att ansöka om forskningsmedel inom Tuffo eller ingå i forskningsprojekt.

Under dagen får du information om 2017 års utlysning, lyssna till föreläsare samt tillfälle att träffa aktörer inom branschen, som tillsammans kan ingå i en forskningsansökan. Seminariet hålls på svenska. I samband med matchmakingmötet finns möjlighet att presentera en idé eller en verksamhet med en poster. Ange önskemål om posterplats i anmälan till matchmakingmötet. Seminariet är kostnadsfritt. Vid avanmälan efter den 30 augusti debiteras 500 kronor.

Tid: 19 september klockan 14.00-17.30 Plats: Badholmen, Oskarshamn

Anmälan till matchmakingmötet