Muddringsarbete nattetid i hamnen

Envisan som utför muddringsarbetet i hamnen kommer att arbeta även nattetid, gäller från och med natten den 26 oktober.

Nu har produktionsmuddringen kommit igång och testkörningen av avvattningsanläggningen på Oceankajen och intrimningen av mudderverket är klart. Arbetet med att ta upp muddermassorna kommer att påbörjas i inloppet till hamnen. Envisan kommer även att muddra nattetid med start från och med den 26 oktober. Det tar ca 2 timmar för mudderverket att fylla pråmen som transporterar muddermassorna till avvattningsanläggningen.

Muddringsarbete pågår i hamnen till och med den sista november om vintern och kylan inte kommer tidigt.

Har ni frågor kontakta:

Bodil Liedberg Jönsson tel. 0491-76 47 42 eller

Anna Kinch tel. 0491-76 42 78