2013-03-05 Nu inleds upphandling av entreprenad i Storskogen

För att minimera risken för försening i hamnsaneringsprojektet har kommunen inlett upphandling av deponibotten m.m. i Storskogen i väntan på att tillstånd för muddring meddelas i Mark- och miljööverdomstolen.

Planen är att anlägga en landbaserad deponi invid den kommunala avfallsanläggningen Storskogen för de förorenade sedimenten från muddring i etapp 1 (området vid Månskensviken).

Rolf Persson
2013-03-05