2013-06-20 Entreprenör upphandlad för Storskogen

SIAAB har upphandlats som entreprenör för anläggande av deponibotten i Storskogen.

Oskarshamns kommun har skrivit kontrakt med entreprenören SIAAB för den inledande entreprenaden med att iordningsställa en deponibotten i Storskogen.

SIAAB (Svenska infra och anläggningsbyggarna AB) har varit verksamma sedan november 2009 och arbetar med infrastrukturprojekt såsom järnvägar, hamnar och dammar samt mark- och grundarbeten för industrietableringar mm.

Inför den inledande entreprenaden har byggledning från FAVEO upphandlats.

Upphandlingen av entreprenör för iordningsställande av deponibotten i Storskogen inleddes i mars. I första skedet ska nu deponibotten byggas för att kunna ta om hand de ca 100 000 kubikmeter muddermassor från nästa etapp; den kommande muddringen utanför Månskensviken och hamninloppet.
Anläggandet av deponibotten i Storskogen beräknas att inledas tidigast i augusti 2013.

Rolf Persson
2013-06-20