2013-05-22 Mark- och miljööverdomstolen meddelar dom 28 juni

Den 21 och 22 maj 2013 höll Mark- och miljööverdomstolen huvudförhandling för hamnsaneringsprojektet i Oskarshamn.

Anledningen till huvudförhandlingen var att det tillstånd som medgavs av Mark- och miljödomstolen i november 2012 överklagades av HaV, Naturvårdsverket och boende på Kammarviksvägen.

Innan förhandlingarna avslutades meddelade Hovrättsrådet att dom kommer att kungöras den 28 juni 2013 klockan 11.00.

Rolf Persson
2013-05-22