2013-04-08 Huvudförhandling 21-22 maj

Nu har Mark- och Miljööverdomstolen meddelat att huvudförhandling sker den 21-22 maj på Forum i Oskarshamn.

För mer information kontakta Rolf Persson på Oskarshamns kommun, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rolf Persson
2013-04-08