Nyhetsarkiv 2014

2014-11-03 Den 8 november är det visning av hamnsaneringsprojektets deponi på Stprskogens avfallsanläggning. Vi samlas vid grinden klockan 10:30. Varmt välkommen

2014-09-27 Hamnsaneringsprojektet fanns med på Framtidsdagarna i Oskarshamn.

2014-09-06 Lördagen den 6 september var det visning för allmänheten av deponiarbetena i Storskogen. Det kom ca 40 personer och lyssnade på när Rolf Persson, beställarombud för saneringsprojektet, berättade, guidade och svarade på frågor om den nya deponin. Sammanlagt ska cirka 500 000 kubikmeter muddermassor från hamnsaneringen tas om hand på deponin

2014-08-18 Besök av miljöministern. Anledningen till besöket var för att höra hur det ligger till med Sveriges största sanerings projekt; saneringen av hamnen i Oskarshamn.

2014-04-29 Just nu pågår upphandlingar av entreprenörer för utbyggnad av Storskogen samt kommande muddringsarbeten. Projektet förbereder även inför medverkandet i Hamnens dag den 1 juni, som hålls årligen i Oskarhamn.

2014-02-18   Förslag till beslut i Kommunstyrelsen 18 februari