Nyhetsarkiv 2015

Söker du de sennaste nyheterna? Du finner dem här.

2015-10-14 Informationsskyltarna om saneringen i hamnen är nu klara, och är uppställda på Badholmen.

2010-10-02 Den 14 oktober kl 18:30 bjuder vi in till Öppet hus på Kulturhuset i Oskarhamn. Det blir information om projektet av våra experter och en fotouställning över uppbyggnaden av deponin som ska ta emot muddermassorna från saneringen av hamnbassängen.

2015-10-01 Kammarrätten har godkänt upphandlingen av entreprenör för saneringen av Oskarshamns hamnbassäng. Det betyder att Envisan, som fick kontraktet, kommer att börja etablera i hamnen under våren 2016 med muddringsstart hösten 2016.

2015-07-06 Vi har påbörjat arbetet med informationsskyltar om hamnsaneringen i hamnen. Första steget är qr-koder längs gångpromenaden med länk till projektets hemsida.

2015-03-06 Upphandlingen av entreprenör för muddring av Oskarshamns hamnbassäng har överprövats och Förvaltningsrätten har kommit fram till att vinnande anbudsgivare inte uppfyller de krav som har ställts avseende språkkrav. Kommunen har haft två olika alternativ att välja mellan, att överklaga domen eller göra om upphandlingen. Kommunen har valt att gå in med ett överklagande. Läs mer här.

2015-02-17 Upphandlingen av entreprenör för muddringen av Oskarshamns hamnbassäng har överprövats av NCC och rätten har kommit fram till att vinnande anbud inte uppfyller de krav som ställts på att kommunicera på svenska. Kommunen anser dock att upphandlingen har genomförts korrekt. Det finns nu två alternativ för kommunen, det ena är att överklaga domen och det andra är att göra om upphandlingen. Kommunen analyserar nu situationen och återkommer inom kort med mer information.

2015-01-29 Scantec Nordic var på plats i Hamnens hus och höll kurs för våra miljökontrollanter.
Dom fick utbildning i handhavandet av analysverktyget XRF som ska användas till att mäta tungmetallerna i bottensedimentet.

I menyn till vänster kan även hitta arkiverade nyheter för det år du är intresserad av.


Saknar du någon nyhet eller har synpunkter på det publicerade materialet som listas här kan du kontakta oss genom formuläret under "Kontakt" här på webbsidan.