Övrigt

2012

Finansieringsbeslut för hamnsanering Naturvårdsverkets finansieringsbeslut för sanering etapp 1 och etapp 2

2011 Powerpoint seminarium den 16 juni 2011 Empirikon
2011 Powerpoint seminarium 16 juni 2011 Hifab
2011 Powerpoint seminarium 16 juni 2011 Cowi
2011 Powerpoint seminarium 16 juni 
2011 Riskvardering_100929 Riskvärdering reviderad 101125
2011 Skolarbete om Oskarshamns hamnsanering Ett skolarbete inom ämnet miljöpolitik som beskriver miljöeffekterna och miljöpolitiska konsekvenser av saneringen av Oskarshamns hamnbassäng. 
2010 Presentation från samråd den 1 dec 10 Powerpointpresentation om sanering av Oskarshamns hamn vid samråd den 1 december
2010 Broschyr, samrådsunderlag Broschyr med information om åtgärdsalternativ, muddringsmetoder och skyddsåtgärder, underlag inför samråd 1 december 2010
2009 Foton, frågor och svar från seminarium 24 sept 09
2009 Projektplan_20090916
2009 Presentation_seminarium_24sept09 Powerpointbilder från seminarium den 24 september 2009
2009 Program till seminarium den 24 september 2009
2009 Länsstyrelsens ansvarsutredning
2005 Underlagsrapport O-hamn 2004:22 Projektprocessen med beskrivning av projektskedena initiering till avslutning i projekt sanering av Oskarshamns hamnbassäng
2004 Underlagsrapport O-hamn 2004:20 Efterbehandlingsentreprenad - Förutsättningar och möjligheter. Hamnverksamhetens påverkan, metoder för sedimentupptagning samt en genomgång av entreprenad- och upphandlingsformer
2004 Underlagsrapport O-hamn 2004:13 Studiebesök Trondheim havn, Redovisning av iakttagelser och erfarenheter från ett efterbehandlingsprojekt i hamnmiljö
2005 Underlagsrapport O-hamn 2004:2 Riskbaserad beslutsanalys, Val av åtgärd för hantering av föroreningar vid Oskarshamns hamn
2004 Underlagsrapport O-hamn 2004:1 Kravspecifikation för utredningar, Underlag för riskbaserad beslutsanalys
2005 Renare hamn i Oskarshamn Informationsbroschyr om miljösituationen i Oskarshamns hamnbassäng.
2005 Bildspel från seminarium 8 mars -05 Presentation av huvudstudie vid seminarium 8 mars 2005, bildspel.
2005 Seminarium 8 mars 2005 Anteckningar från seminarium, "Behöver vi miljösanera hamnbassängen?", den 8 mars. Inkluderar anteckningar från paneldebatt.
2005 Sammanfattningsrapport 2 mars 2005 Denna rapport är en sammanfattning av HUVUDRAPPORT mars 2005.
2005 Huvudrapport mars 2005 Projektet har nu slutfört arbetet med den fördjupade huvudstudien och resultatet beskrivs i HUVUDRAPPORT mars 2005.

 

Erfarenheter från andra projekt i Kalmar län

Erfarenhetsrapport Svartsjöarna
Erfarenhetsrapport Högsby-Ruda