Övrigt

2012

Finansieringsbeslut för hamnsanering Naturvårdsverkets finansieringsbeslut för sanering etapp 1 och etapp 2

2011 Powerpoint seminarium den 16 juni 2011 Empirikon
2011 Powerpoint seminarium 16 juni 2011 Hifab
2011 Powerpoint seminarium 16 juni 2011 Cowi
2011 Powerpoint seminarium 16 juni Stig Jansson
2011 Riskvardering_100929 Riskvärdering reviderad 101125
2011 Skolarbete om Oskarshamns hamnsanering Ett skolarbete inom ämnet miljöpolitik som beskriver miljöeffekterna och miljöpolitiska konsekvenser av saneringen av Oskarshamns hamnbassäng. Skrivet av Lisanne Liethof
2010 Presentation från samråd den 1 dec 10 Powerpointpresentation om sanering av Oskarshamns hamn vid samråd den 1 december
2010 Broschyr, samrådsunderlag Broschyr med information om åtgärdsalternativ, muddringsmetoder och skyddsåtgärder, underlag inför samråd 1 december 2010
2009 Foton, frågor och svar från seminarium 24 sept 09
2009 Projektplan_20090916
2009 Presentation_seminarium_24sept09 Powerpointbilder från seminarium den 24 september 2009
2009 Program till seminarium den 24 september 2009
2009 Länsstyrelsens ansvarsutredning
2005 Underlagsrapport O-hamn 2004:22 Projektprocessen med beskrivning av projektskedena initiering till avslutning i projekt sanering av Oskarshamns hamnbassäng
2004 Underlagsrapport O-hamn 2004:20 Efterbehandlingsentreprenad - Förutsättningar och möjligheter. Hamnverksamhetens påverkan, metoder för sedimentupptagning samt en genomgång av entreprenad- och upphandlingsformer
2004 Underlagsrapport O-hamn 2004:13 Studiebesök Trondheim havn, Redovisning av iakttagelser och erfarenheter från ett efterbehandlingsprojekt i hamnmiljö
2005 Underlagsrapport O-hamn 2004:2 Riskbaserad beslutsanalys, Val av åtgärd för hantering av föroreningar vid Oskarshamns hamn
2004 Underlagsrapport O-hamn 2004:1 Kravspecifikation för utredningar, Underlag för riskbaserad beslutsanalys
2005 Renare hamn i Oskarshamn Informationsbroschyr om miljösituationen i Oskarshamns hamnbassäng.
2005 Bildspel från seminarium 8 mars -05 Presentation av huvudstudie vid seminarium 8 mars 2005, bildspel.
2005 Seminarium 8 mars 2005 Anteckningar från seminarium, "Behöver vi miljösanera hamnbassängen?", den 8 mars. Inkluderar anteckningar från paneldebatt.
2005 Sammanfattningsrapport 2 mars 2005 Denna rapport är en sammanfattning av HUVUDRAPPORT mars 2005.
2005 Huvudrapport mars 2005 Projektet har nu slutfört arbetet med den fördjupade huvudstudien och resultatet beskrivs i HUVUDRAPPORT mars 2005.

 

Erfarenheter från andra projekt i Kalmar län

Erfarenhetsrapport Svartsjöarna
Erfarenhetsrapport Högsby-Ruda