Utredningar Teknik

2014

MUR Geoteknik- Entreprenad E2, Muddring av inre hamnbassängen och deponering på Storskogen m m. Rapport 2010:16 - Eposta till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. för att erhålla.

2012 Miljöteknisk undersökning av sediment i ytterområdet. Rapport 2011:8
2011 Bemötandeskrift Bilaga 1 vändbassäng
2011 Beskrivning genomförande Så här planeras saneringen att genomföras- etapp 1
2011

Bemötandeskrift Bilaga 2 Användning av muddermassor i Oskarshamns hamn i jmf med slutförvaring deponi

2011 Tillståndsansökan - MKB bilaga A2 Avvattningsförsök på muddermassor
2011 Tillståndsansökan - MKB bilaga A3 Geoteknisk provning och stabiliseringsförsök på samlingsprover av muddermassor
2011 Tillståndsansökan - MKB bilaga A.6.1 PM hydrogeologi 20110227
2011 Tillståndsansökan - MKB bilaga A.6.2 Refraktionsseismisk undersökning
2011 Tillståndsansökan - MKB bilaga A.6.2.1 Refraktionsseismisk undersökning bilaga 1
2011

Tillståndsansökan - MKB bilaga A.6.2.2 Refraktionsseismisk undersökning bilaga 2

2011 Tillståndsansökan - komplettering bilaga K-3-1 Hydrogeologisk Promemoria Kompletterande numeriska simuleringar Oskarshamns norra hamn
2011

Tillståndsansökan - komplettering bilaga K-3-2  Stabilisering av muddermassor, Oskarshamns Hamn. Rapport 2010:17

2011

Tillståndsansökan - komplettering bilaga K-3-3 Resultat från pilotförsök Masstabilisering. Rapport 2011:12

2011

Tillståndsansökan - komplettering bilaga K-3-4 Fysikalisk och kemisk karakterisering av förorenade muddermassor

2011

Tillståndsansökan - bilaga ritning 02 Muddringsnivåer

2011 PM Omhändertagande av muddermassor Rapport 2010:4
2005 Underlagsrapport O-hamn 2004:11 Geoteknik, sedimentets och jordens hållfasthets- och deformationsegenskaper.
2005 Underlagsrapport O-hamn 2004:12 Vattenbehandling - Preliminär dimensionering - Anläggningsförslag och kostnader
2005 Underlagsrapport O-hamn 2004:3 Preliminär åtgärdsutredning, Upptagning, behandling och omhändertagande av förorenade sediment i Oskarshamns hamn
2005 Underlagsrapport O-hamn 2004:3 bilaga 1 Underlag för åtgärdsutredning, Geoteknik, sedimentets och jordens hållfasthets- och deformationsegenskaper